Wünsch László

„Terjesztettem, tanítottam a tánc legkülönbözőbb fajtáit”

Kilenc éves korom óta állok szoros kapcsolatban a táncművészettel, néprajzzal, népzenével. Regős cserkészként jártunk gyűjteni néptáncot, népzenét, népszokásokat országszerte. A Diósgyőri Vasas Táncegyüttesben táncoltam évekig nagy kedvvel, ahonnan budapesti delegáció választott ki hivatásos pályámra az akkori „Őstehetségek Kutatása” folytán. A budapesti Színház – és Filmművészeti Főiskola koreográfus tanszakán nyert sikeres felvételi után tovább tanultam táncolni az akkori legkitűnőbb szaktanárok irányításával.

Koreográfusként diplomáztam 1954-ben, de már 1952-től kezdve rendszeresen Sztálinvárosban végeztem nyári gyakorlataimat, és megalapítottam a mai Vasas Táncegyüttest, amit tíz évig vezettem, sőt, külföldön is híressé tettem.

Folyamatosan fejlesztettem, tánctudásomat, ismereteimet a gyakorlatban is, mind itthon, mind pedig külföldön, a hazai és nemzetközi továbbképzőkön. Vizsgáim után képesítést szereztem a tánc legkülönbözőbb ágazataiból, balett-, modern-, társas-, jazz-, kortárs-, művészi torna, gimnasztika, versenytánc szakon is, amelynek hasznosítása elsődlegesen Dunaújvárosban és környékén történt.

Résztvettem 1987-ben az ország első Alapfokú Állami Táncművészeti Iskolajának létrehozásában Tomcsányi Éva balettmesternővel együtt, és ennek tagozatvezetője lettem. Ezen kívül táncszeretetemet, tudásommal átadva, terjesztettem tanítottam a tánc legkülönbözőbb fajtáit. Dunaújvárosban a Vasas Táncegyüttessel, a Fekete Fehér Táncegyüttessel, majd a Modern Táncegyüttessel sok sikert arattunk városunknak idehaza és határon kívül egyaránt.

Sokasodtak az együtteseim a környező községekben és városokban, akiket számos szereplésre és külföldi útra készítettem fel. Feleségemmel 1997-ben Pakson is megalapítottuk a táncművészeti tagozatot.

Húsz évvel ezelőtt Puskásné Radnó Ágnes, a Violin Művészeti Iskola igazgatónője kérésére örömmel csatlakoztam iskolájához, céljai megvalósításához.

A táncművészet különböző ágazataiban való jártasságom és eredményeim folytán a táncművészeti ágazat irányításával bízott meg, 2002-től pedig az iskola általános igazgató helyettese lettem.

A Violin igen sokszínű szakmai megmozdulásaiban, s ezek előkészítésében is aktívan és nagy kedvvel részt veszek. Beiratkozások, vizsgák, nyilvános rendezvények, gálák stb.

Az iskola magas szintű oktatási követelményei, a művészetszeretet, a pedagógia helyes módszereinek érvényesítése egybeesik az én elveimmel is, így az igazgatónőnek gratulálok az iskola megalapításához, valamint az évek óta tartó töretlen fejlődéshez.

További nagyon jó munkát kívánok az odaadó tanárainknak, szorgalmas kitartást a növendékeknek és a Violin Iskola összes dolgozójának.

Köszönet Dunaújváros és a környező községek, kistérségek vezetőinek, irányítóinak, a tevékenységünket támogatóknak!

Közösségi tevékenység
0%
Pedagógia
0%
Koreográfia (néptánc)
0%
Szaktanácsadás
0%