Puskásné Radnó Ágnes

„Szívügyem kora ifjúságomtól kezdve a művészetoktatás”

Pécsett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola oboa tanszakának elvégzése után az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen kulturális menedzser, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető képesítést is szereztem. Fő célom az volt, hogy helybe vigyem a gyermekek művészeti oktatását, ugyanis ösztönösen átéreztem annak nevelési jelentőségét.

Vallom, hogy ne csupán a városokban, de a községekben, kis településeken is legyen lehetősége egy gyermeknek az írás, olvasás elsajátításán túl a zenében és más művészeti ágban is képeznie magát. Ennek hiányában rengeteg tehetség vész el. Boldogabb az az ember, aki olyat is tud, ami az érzelmi életét, egyéniségét, műveltségét gazdagítja.

Az iskola alapításának évében fúvós zenekart szerveztem, és vezettem. Fafúvós hangszereket, zongorát és szolfézst is tanítottam.

Zene és tánc – szorosan összefügg. Húszfős néptánccsoport csatlakozott hozzánk, ezen kívül a fúvószenekarhoz mazsorett táncosokra is szükség volt. Vállaltunk szerepléseket, felvonulásokat, amiben sikerünk volt, így csakhamar híre ment tevékenységünknek. Egyre több községben igényelték szülők és a gyermekek egyaránt a művészeti képzést.

Örömömre a tanulóink létszáma rendkívül gyorsan gyarapodott, s ezzel egyidejűleg további művészeti ágakkal is szélesedett iskolánk képzési kínálata és rohamosan nőtt a telephelyeink száma Dunán innen, s Dunán túl. Az igények alapján indítottunk modern tánc, kortárstánc, társastánc tanszakot, drámajáték-színjáték, kézműves, bőrműves, festészet, szobrászat szakot. A zenei vonalon kibővítettük a hangszerválasztási lehetőséget.

Tantestületünk számára növendékeink nem csupán szakmai, hanem emberi nevelése is fontos, nem beszélve az ifjúság szeretetéről, mint alapkövetelményről. Büszkén elmondhatom, hogy ma már elvárásaimnak megfelelő nagyszerű, közel negyvenfős tanári karral dolgozhatom, iskolánk ,,Minősített Intézmény’’, ,,Kiváló Akkreditált Tehetségpont’’, tagja vagyunk a ,,Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács’’-nak és a ,,Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács’’-nak.

Visszatekintve a kezdetekhez, szerénytelenség nélkül állíthatom, minden téren folyamatos fejlődést könyvelhettünk el.

Számtalan sikeres megmérettetést tudunk biztosítani növendékeinknek, bár elsődleges feladataink közé nem a szereplések tartoznak. Azonban a fellépések növelik a gyermekek önbizalmát. Külön említésre méltóak a regionális, országos, külföldi versenyeken elért eredményeink.

Természetesen a nyilvános félévi és tanév végi vizsgákon is izgalommal, komoly felkészüléssel vesz részt minden növendékünk, hiszen itt megmérettetésük értékelése a bizonyítványba is belekerül. Szinte már jutalom részükre a tanév végi színpadi gála műsor, ahol teltházas, vastapssal ünneplő közönség köszönti növendékeinket, mestereiket. Gálát nemcsak Dunaújvárosban, de más városainkban és községeinkben is rendezünk, amelyeken képzőművészeti kiállítás formájában a tanulóink maguk készítette képekkel, szobrokkal, alkotásokkal mutatkoznak be.

Nyaranta táborokat szervezünk tanáraink vezetésével, hogy a kellemes környezetben, a játékos tanuláson kívül, még jobban összekovácsolódjanak a művészetet szerető és tanuló növendékeink.

Azt kívánom magunknak a jövőben, hogy a Violin Művészeti Iskola kapcsolata a gyermekek szüleivel ugyanolyan jó legyen, mint eddig. Továbbra is segítsék az önkormányzati vezetők életünket, a jövőben is azzal a megértéssel találkozzunk az általános iskolák és művelődési házak vezetőivel, miként ezt máig érezzük. Akkor mi teljes bizalommal és biztonsággal tudjuk folytatni munkánkat az eddig megszokott színvonalon, és ígérjük, hogy a jövőben is teljes tudásunkkal, szeretetünkkel, és kimagasló szakmai munkával viszonozzuk ezt gyermekeink fejlődése érdekében.

Vezetői tulajdonságok
0%
Menedzsment
0%
Tehetséggondozás
0%
Fafúvós oktatás
0%

Küldjön üzenetet Ágnes számára