Az oktatás keretében folyó szín- és bábművészeti nevelés lehetőséget biztosít a színművészet, bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait.
Célja a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek, a színjáték kulturális tradícióinak megismertetése, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének bővítése, legfontosabb történeti és kortárs stílusok, színházi műfajok ismertetése, az hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják.
Önkifejezésre, színházi improvizációra, karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi beszédtechnikai eszközökkel való felkészítés.
Feladata a különféle szerepek megformálása, rendezői instrukciók mentén végzett munka, más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazása szerepalkotás során, színházi előadások elemzése, értékelése.
Lehetőség nyílik a növendékek egyénileg és csoportosan történő ez irányú előadására, bemutatására.

Választható tanszakok és tantárgyak:

Színjáték tanszak: Főtárgy: dráma és színjáték
Kötelezően választható és választható tantárgyak: beszéd és vers, mozgás és tánc, zene
és ének, színházismeret