A zenei nevelés alkalmat ad a zenei műveltség megalapozására és fejlesztésére.
Célja a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása, zenei olvasás és írás)
A technikai, improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, kreativitás kialakítása.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
Főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására, rendszeres zenehallgatásra, az értékes zene megszerettetésére nevelés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
A zenei pályát választó növendékek felkészítése a szakirányú továbbtanulásra.
A rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, és a tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.

Választható tanszakok és tantárgyak:

Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, fagott
Rézfúvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
Billentyűs tanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-
zeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus

Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor