Feladata, hogy fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ügyességét, ritmusérzékét, tér és formaészlelését. Egészséges, jó tartású, jó mozgású, a táncművészetet értő közönséget és táncot szerető fiatalokat neveljen.
Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra, irányítsa a tehetséges tanulókat pályára, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönözzön. A múlt és jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremtsen a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére.

Választható tanszakok és tantárgyak:

Néptánc tanszak: Főtárgy: népi játék, néptánc, Kötelező tantárgy: folklórismeret,
tánctörténet, Kötelezően választható tantárgy: folklórismeret, tánctörténet,
Választható tantárgy: népi játék, néptánc, népzenei alapism., táncjelírás-olvasás

Társastánc tanszak.: Főtárgy: gyermektánc, társastánc, Kötelező tantárgyak:
viselkedéskultúra, társastánctörténet, Kötelezően választható tantárgy:
viselkedéskultúra, társastánctörténet, Választható tantárgy: társastánc gimnasztika,
történelmi társastánc, társastánc

Moderntánc tanszak: Főtárgy: berczik-technika, jazz-technika, Kötelező tantárgy.
kreatív gyermektánc, limón-technika, tánctörténet, Kötelezően választható
tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Választható tantárgyak: kreatív
gyermektánc, berczik-technika, jazz-technika, kontakt improvizáció, lábán
technika, repertoár, graham technika, improvizáció és kompozíció

Kortárstánc tanszak: Főtárgy: kreatív gyermektánc, kortárstánc, Kötelező tantárgy.
limón-technika, kontakt improvizáció, lábán-technika, tánctörténet, repertoár,
Kötelezően választható tantárgy: tánctörténet, limón-technika, Választható
tantárgyak: keatív gyermektánc, kortárstánc, graham-technika, improvizáció és
kompozíció