Feladata, ráirányítani a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére.
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit, a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és alkalmazására.
Készítsen fel a látvány megfigyelésére, értelmezésére, képi gondolkodásra, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, alkotásra.
Célja tanulmányok, vázlatok, makettek, modellek készítése, tervezésre, tárgykészítésre, kézműves tevékenységek gyakorlására való ismeretek átadása, a néphagyomány a népi kultúra élményszerű megismerése.
Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, alkotó magatartást.

Választható tanszakok és tantárgyak:

Képzőművészeti tanszak: Főtárgy: vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és festészet
alapjai, Kötelező tantárgy: vizuális alapozó gyakorlat, Választható tantárgy:
vizuális alapozó gyakorlat, népművészet, művészettörténet

Grafika és festészet tanszak- Grafika és festészet műhelygyakorlat

Szobrászat és kerámia tanszak- Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat

Textil és bőrműves tanszak- Textil és bőrműves műhelygyakorlat

Környezet és kézműves kultúra tanszak- Környezet és kézműves kultúra
műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy: vizuális alkotó gyakorlatok
Választható tantárgy: népművészet, művészettörténet