Zene

Zene

A zenei nevelés alkalmat ad a zenei műveltség megalapozására és fejlesztésére. Célja a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói...

Tovább

Tánc

Tánc

Feladata, hogy fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ügyességét, ritmusérzékét, tér és formaészlelését. Egészséges, jó tartású, jó mozgású, a táncművészetet értő közönséget és táncot szerető fiatalokat...

Tovább

Képző

Képző

Feladata, ráirányítani a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit, a kommunikáció...

Tovább

Szín

Szín

Az oktatás keretében folyó szín- és bábművészeti nevelés lehetőséget biztosít a színművészet, bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait. Célja a...

Tovább